AGENDA MENSUAL D'ACTIVITATS

    DIJOUS 17 DE GENER    
ASSEMBLEA GENERAL DE SÒCIES I SOCIS

Lloc: seu de l’Arxiu
Hora: 19.00 h

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior(*)
2.- Lectura de la memòria d’activitats del2018(*)
3.- Lectura i aprovació, si escau, del balanç econòmic del 2018(*)
4.- Lectura i aprovació, si escau, de les activitats del 2019
5.- Lectura i aprovació, si escau, del pressupost econòmic del 2019
6.- Dubtes, preguntes i suggeriments

(*) Tots els socis i sòcies tenen a la seva disposició, per a qualsevol consulta, les actes de les reunions, els comptes i la memòria d’activitats de  l’Arxiu Històric de  Roquetes Nou Barris. Els/Les membres de l’actual Junta Directiva, així com totes les persones integrants del Consell Assessor, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta. En cas que no pugueu assistir-hi, podeu nomenar a un altre soci o sòcia perquè us representi a les votacions.

 FINS EL DIVENDRES 18 DE GENER 
EXPOSICIÓ "50è ANIVERSARI DE L'ESGLÉSIA
DE SANTA MAGDALENA"


Lloc: seu de l’Arxiu
Exposició gratuïta i per a tothom


    FINS EL DIMARTS 29 DE GENER   
EXPOSICIÓ
"NOU BARRIS: L’ABANS I EL DESPRÉS"


Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer
Exposició gratuïta i per a tothom


            DIJOUS 31 DE GENER            

EXPOSICIÓ "FINALS DELS 70"
Lloc: seu de l’Arxiu
Hora de la inauguració: 19.00 h
Exposició gratuïta i per a tothom. Romandrà visitable fins el 28 de febrer