AGENDA MENSUAL D'ACTIVITATS 2022

Diumenge 22 de maig
Homenatge a Francesc Pujol Martínez

A càrrec de Neus González Monfort i Ferran Pujol Vila
Lloc: sala de plens de la Seu del Districte de Nou Barris
Hora: 12.00 h