Llibres disponibles a la venda a l'Arxiu

      NOU BARRIS DESAPAREGUT         L'ENSENYAMENT A NOU BARRIS        LA MARTA DE SANTA EULÀLIA (2ª EDICIÓ)                       HISTÒRIA DELS CARRERS                   
              DE SANT ANDREU DE PALOMAR                      BARCELONA TUVO CINES DE BARRIO                     LA NOTICIA FUE EN NOU BARRIS