dissabte, 19 de febrer del 2011

Diapositives

Aquesta secció és complementària de la fotogràfica, ja que algunes donacions s'efectuen en format de diapositiva, sobretot d'actes públics recents i reportatges, dels barris o de Collserola. També s'han reproduït fotografies en aquest format a fi d'elaborar audiovisuals. La secció comprèn prop de 1500 diapositives, i l'objectiu és confeccionar audiovisuals de cada barri, que estiguin disponibles de manera permanent, així com reestructurar el sistema d'arxivació per agilitzar la consulta del material.