dijous, 21 de juliol del 2011

L'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris condemna l'enderroc del Xalet del l'antic Institut Mental

Tot i estar catalogat i protegit, l'Ajuntament de Barcelona ha enderrocat el Xalet, una construcció que formava part de l'antic Institut Mental de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

 Foto: Miquel A. Roman


El Xalet de l'antic Institut Mental de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha estat enderrocat aquest juliol en les obres de millora i ampliació de la Caserna de la Guàrdia Urbana de Nou Barris. L'Ajuntament ha considerat que tot i que l'edifici gaudeix del nivell de protecció C al Catàleg de patrimoni arquitèctonic i, per tant, no es pot enderrocar, una part d'aquest -el Xalet-, només s'havia de considerar com amb un nivell de protecció D. Aquesta 'petita' i arbitrària distinció -no explicitada dins del Catàleg-, ha permès la seva destrucció i conseqüent desaparició. Els detalls del projecte no van ser presentats a cap comissió o plenari, per la qual cosa 'ningú' (a excepció de l'equip de govern) sabia que la remodelació de la Caserna de la Guàrdia Urbana implicava la pèrdua d'un edifici patrimonial. Finalment el Xalet de l'antic Institut Mental de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha estat enderrocat per la maquinària que ha de fer les obres de remodelació.

Des de l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris volem manifestar la nostra més profunda decepció i estupefacció. Estem sorpresos de com s'ha gestionat aquest projecte, que finalment s'ha resolt amb l'enderrocament d'un element del "Catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona".

Volem posar de manifest que:
- No s'ha presentat ni informat dels detalls d'un projecte que implicava enderrocar un edifici catalogat com a patrimoni de la ciutat, ni tampoc es va exposar a cap reunió, comissió, ni plenari el projecte complet; sembla que ningú estava al corrent, ni els partits polítics ni les entitats del districte.
- Ens vam assabentar per la premsa (abril de 2011) que el Xalet seria enderrocat, i que les obres començarien inminentment.
- A la comissió de patrimoni' que es va convocar d'urgencia a petició nostra per parlar d'aquest tema se'ns van dir que no calia que ens tinguessin informats d'aquestes actuacions, i que aquest tipus de projectes no calia fer-los passar per ser acceptats per cap comissió ni plenari.
- Una part d'un edifici catalogat amb nivell 'C', ha estat (re)catalogat amb nivell 'D' per poder afavorir el seu enderrocament; cosa si més no sorprenent, en una època on la gestió i conservació patrimonial és un dels eixos de les actuacions municipals (tal com indica el Programa d'Actuació de Districte 2008-2011).
- I durant el mes de maig i juny de 2011 no hi ha hagut cap interlocutor amb qui parlar, ja que o bé s'estava en campanya electoral o bé s'estava en període interconsistorial.

En definitiva, Nou Barris -i per extensió la ciutat de Barcelona- ha perdut un edifici patrimonial que exercia de mediador entre el passat i el present, i que podria haver esdevingut un element de futur que permetés: interpretar millor com es vivia fa més de cent anys, afavorir la comprensió de la societat actual, i pensar en quin futur volem. La pèrdua és irreparable, és irrecuperable. I com propugna la UNESCO, la pèrdua de patrimoni és una pèrdua de la humanitat, és una pèrdua de tothom.

Des de l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris esperem que els futurs consistoris municipals, partits polítics i entitats haguem après. Desitgem que no torni a passar amb altres elements patrimonials que corren perill real de desaparèixer (Torre Baró, Rec comtal, Can Valent, Granja del Ritz, Can Carreras, etc.) pel seu precari estat de conservació.