dilluns, 8 d’abril del 2013

Aula de Collserola

L'Aula de Collserola és, de fet, un arxiu a dins del nostre arxiu. Es tracta d'una secció independent però tècnicament i documentalment integrada, a més de tenir molts lligams amb Nou Barris per la seva proximitat geogràfica. Només cal pensar que la barriada de Torre Baró està feta sobre un tros de Collserola, i que el barri de Roquetes està erigit damunt la falda de la muntanya.

Els inicis de la conscienciació per a la defensa de la serra de Collserola per part dels habitants de Nou Barris es remunten des de fa molts anys, però tingué la seva culminació amb l'Acampada Urbana, un acte social de protesta que reivindicava un pulmó verd per al districte i evitar que fos urbanitzat. Una part del districte engloba un tros de la muntanya i és per això que existeix una relació entre la serra i Nou Barris.

El fons documental és força important i equiparable al què disposa el Consorci Metropolità de Collserola. Es disposen de nombrosos tríptics i fulletons, dossiers oficials, dossiers de treballs de recerca, donacions de particulars, llibres, mapes i plànols generals i sectorials, fotografies, DVD's, revistes, premsa i fins i tot elements arqueològics recuperats i preservats.

Tot aquest fons és consultable, i en ell es poden cercar tots els elements que conformen la serra, com és la flora, la fauna, les fonts, els camins, les mines, les edificacions, la història i les llegendes existents en relació a la serra.