divendres, 2 d’agost de 2013

LA FOTO DE LA SETMANA. Medalló de l’Obra Sindical del Hogar


Heus aquí que una vegada més l’Arxiu ha pogut recuperar una relíquia històrica de Nou Barris condemnada a la seva extinció. La presenta fotografia n’és un clar exemple. Es tracta de bona part d’un medalló de pedra que coronava l’entrada d’un dels blocs d’habitatges construïts per l’Obra Sindical del Hogar. Concretament aquest pertany al barri de Verdum, doncs allí fou trobat perquè tot el conjunt de 1.464 habitatges erigits entre 1954 i 1955 es troba actualment en procés de remodelació.
Històricament cal recordar que el polígon d’habitatges al qual fem referència tingué un pressupost de 66.700.000 pessetes, es va fer sobre terrenys destinats a la construcció de la segona fase de les Cases del Governador que mai no es va fer, ocuparen una porció de sòl delimitada pels carrers de Góngora, Almansa i Artesania i per sobre de la Via Favència fins el carrer del Quarter de Simancas, a Roquetes, i els habitatges tindrien de 35 a 50m2 en una superfície total de 4ha. El resultat fou unes edificacions de mala qualitat amb problemes d’humitat i construïts també amb ciment aluminós. El règim era de tinença, doncs una vegada els pisos eren ocupats per una família, aquesta no se’n podia anar i vendre-se’ls. Tal com descriví l’arquitecte Jordi Borja al número 10 de la revista CAU, “l’urbanisme de l’OSH es caracteritzava en general per la seva localització perifèrica, edificant sovint en sòl no urbanitzable, rústic, de poc valor i de difícil integració en el teixit urbà. És un urbanisme subintegrat i marginal, amb dèficits d’infraestructures, falta de serveis, absència de manteniment, zones verdes i enllumenat...”
Actualment, però, l’empresa ADIGSA de la Generalitat ha dignificat el barri rehabilitant els blocs d’habitatges i enjardinant i urbanitzant els espais interiors. I ara, a l’Arxiu, guardem un trosset del què havia estat una vegada aquell barri.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada