dilluns, 7 de juliol del 2014

EL JOC DE NOU BARRIS, per Joscar

Biblioteques de Nou Barris


El nostre districte disposa d’una xarxa de cinc biblioteques la qual cosa fa un promig de 0,38 biblioteques per barri, encara que algunes estan situades en llocs estratègics i donen servei a dos o més barris.
La fotografia que presentem correspon a la paret posterior, vidriada, d'una d’elles a través de la qual es pot veure la sala d’actes on es realitzen activitats culturals diverses.
De quina biblioteca es tracta?


a)    Vilapicina-Torre Llobeta

b)    Canyelles

c)     Central de Nou Barris (Porta-Guineueta)

d)    Roquetes (Verdum-Roquetes)

e)    Zona Nord (Ciutat Meridiana-Torre Baró)


La resposta correcta a la pregunta de la setmana passada era la:
b) Un drone. Rècord de participants i encertants.

2 comentaris: