divendres, 5 de setembre del 2014

SETEMBRE. Inauguració del Grup Escolar Timbaler del Bruc


El 27 de setembre del 1960, l'alcalde de Barcelona Josep Maria de Porcioles va inaugurar el nou Grupo Escolar Timbaler del Bruch. Situat al barri de Santa Eulàlia de Vilapicina, entre els carrers d'Arnau d'Oms, de la Riera d'Horta, d'Escòcia i d'Emili Roca, és obra de l'arquitecte Oriol Bohigas. Originalment, a l'entrada hi havia una estàtua dedicada al Timbaler del Bruc, obra de l'escultor Frederic Marés. Actualment la peça es troba ubicada a Montserrat. La nova escola, amb sis seccions, tenia capacitat per a 700 nens i nenes. Arquitectònicament es tractava d'un conjunt de tres plantes, dos patis i un edifici circular de planta baixa dedicat a parvulari. Cada aula disposava d'un pati propi per poder fer classes a l'aire lliure. Inicialment impartia classes d'educació primària, després transformada en educació general bàsica (EGB), admetent alumnes d'entre 6 i 14 anys d'edat.
A finals dels anys setanta es va acabar amb la segregació per sexes. Durant els anys vuitanta les seccions de nens i nenes es van unificar amb l'enderroc del mur de separació i l'anivellació del terra, i també s'enderrocà l'edifici circular abans esmentat.
Actualment l'escola es troba en procés de rehabilitació i imparteix educació infantil i primària (CEIP).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada