dilluns, 16 de febrer del 2015

EL JOC DE NOU BARRIS, per Joscar

Terra de rieres


En el sí de la serra de Collserola naixien gran quantitat de brolladors, fonts i rieres i pel seu interior discorrien mines d'aigua que abastien els camps i sembrats de les masies. Gran part de les finques que ocupaven aquestes van ser adquirides per la necessitat d'aigua que es preveia que requeriria l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per al futur Manicomi que s’havia de construir a finals del segle XIX. De les fonts brollava aigua de gran qualitat. Així, la font de Canyelles era la que més en tenia de tot Barcelona.
Els torrents que en època de pluges s’omplien confluïen a les rieres i configuraven un sistema hidrogràfic que cobria el territori de l’antiga vila de Sant Andreu de Palomar tal i com ens descriu Mossèn Clapés. Així, eren noms força usuals els dels corrents que baixaven de la serra d’oest a est i que, començant pel nord eren, entre d’altres, els torrents de Tapioles, el de Can Campanyà, Can Tissó, Can Dragó, de Can Piqué, la riera de Sant Andreu, el torrent d’Estadella i la riera d’Horta (que era la més gran de Barcelona), entre d’altres.
L’edificació massiva que es va produir a partir del anys cinquanta del segle passat va fer que es cobrissin les lleres i es contaminessin fonts i mines, encara que en èpoques de pluja les aigües reclamaven allò que era seu i negaven el territori. Posteriorment, els camins d'aigua s’incorporaren a la xarxa de clavegueram quan aquesta va arribar a tots els barris, evitant així els riscos d’inundacions. Tot i així, els noms d’aquests cursos d’aigua s’han conservat en el nomenclàtor de Nou Barris i Sant Andreu i sobre el plànol es pot resseguir el seu recorregut fins a la desembocadura. Fins i tot, l'esmentada riera d’Horta dóna nom a un carrer que, en el seu tram i fins l'avinguda Meridiana fa de frontera entre els districtes de Nou Barris i Sant Andreu.

Per cert, aquest important corrent d’aigua, on desembocava?


a) Al rec Comtal

b)  Al riu Besòs

c) A la mar Mediterrània

d) Al riu Llobregat


La resposta a la pregunta de la setmana passada era la:
c) Secció Esportiva Santa Eulàlia.
La Neus (qui si no?) ho sabia. I els altres veïns de Porta i de Santa Eulàlia de Vilapicina, què?

3 comentaris: