dissabte, 11 de maig del 2013

EL JOC DE NOU BARRIS, per Joscar


El Museu del Futbol


El passat mes de juny del 2011 va ser inaugurat el (fins ara) únic museu amb què compta Nou Barris: el Museu del Futbol. Va ser una iniciativa del senyor Salvador Farreras que, en un local de la seva propietat, va saber salvaguardar tots els records d’aquest esport que es practicava majoritàriament al nostre Districte.

A quin carrer està instal·lat el museu?

a)      Molí

b)      Nil

c)      Maladeta

d)      Rasos de Peguera


La resposta a la pregunta de la setmana pasada era la:
d). Efectivament, la font està situada a la plaça de Las Madres de Mayo. Les dues úniques encertants han estat la Neus i la Gemma. Quan vulguin ja poden pasar pel local de l’Arxiu a recollir un llibre de la col·lecció Favència (a triar, segons les existències) amb descompte, a preu de soci.

4 comentaris: