dissabte, 19 de febrer del 2011

Documentació

Aquest fons agrupa tot el material documental que editen directament les entitats. Així s'hi poden trobar estatuts, projectes, correspondència, manifestos, tríptics… Per les seves característiques, aquest material és d'un valor incalculable, ja que recull la història quotidiana de les diferents entitats de Nou Barris, des dels anys 70 fins als nostres dies, cosa que permet fer la reconstrucció de la seva dinàmica i evolució.
Els criteris d'arxivació segueix el tipus d'entitat que la genera: Centrals sindicals; Entitats ecologistes; Entitats educatives; Entitats civicoculturals; Entitats comercials; Entitats culturals i artístiques; Entitats esportives; Entitats feministes; Entitats oficials; Entitats pacifistes; Entitats religioses; Mitjans de comunicació; Moviment associatiu i Partits polítics.