dissabte, 19 de febrer del 2011

Fons cartogràfic

Aquesta secció conserva exemplars de diferents èpoques del territori, útils per veure comparativament l'evolució de les barriades. També n'hi ha de delimitació del districte, de propietaris, de projectes d'urbanització, d'edificis… Destaquen els anteriors als anys 50, com alguns exemplars realitzats per l'Ajuntament, el de delimitació de parròquies (1945), els del Mirador Apolo de Torre Baró (1940), o el de l'entorn del Mental de principis de segle.
Comprèn més de 150 plànols, classificats per tres grans blocs, alhora subdividits segons la temàtica: Collserola; Barcelona i Nou Barris.
Per al futur, l'objectiu és l'adquisició o reproducció de plànols d'entre 1850 i 1950 i de plànols actuals, a fi de completar la col·lecció, així com l'actualització de les fitxes i la seva informatització. També es preveu adquirir plànols de planta i alçat d'edificis d'interès del districte.