divendres, 24 de maig de 2019

Celebrada la conferència "L'abans de la Prosperitat"


El passat dissabte dia 18 a les 12.00 h del migdia va tenir lloc a la Sala de Plens de la Seu del Districte de Nou Barris (edifici de l'antic Mental) la xerrada que portava per títol "L'abans de la Prosperitat". L'activitat, emmarcada dins la Festa Mejor de Nou Barris, va anar a càrrec del company i president de l'entitat Jordi Sànchez i Ruiz. La companya Montse Argente fou l'encarregada de fer la presentació, donant la benvinguda a la trentena de persones assistents i fent cinc cèntims sobre l'Arxiu per aquelles persones que desconeixien l'entitat.
La ponència, acompanyada d'un PowerPoint il·lustratiu per fer més entretinguda i aclaridora la xerrada, tingué com a propòsit de parlar no pas de la Prosperitat com és ara sinó dels terrenys, de com era el barri abans de néixer el barri. Enguany es celebra el centenari per bé que no hi ha una data concreta sinó més aviat una sèrie de dates que, conjuntament, defineixen l'origen. Fins i tot, hi ha documents del 1916.


La xerrada es va dividir en cinc apartats. En primer lloc es va justificar el centenari. El diari La Vanguardia del 2 de gener de 1919 explica que una cooperativa (La Habitación Barata) va posar la primera pedra per a la construcció de 18 casetes. Aquesta cooperativa va comprar diversos terrenys arreu de Barcelona per erigir cases per als seus socis, els quals sumaven un total de 1.500. Pagaven una quota mensual cada mes i una vegada acabades les cases feien un sorteig d'adjudicació. La cooperativa es va constituir el 17 de desembre de 1916. El president, l'Hilari Gardó, fou el principal protagonista. Una vegada construïdes les dues primeres cases, al carrer de la Cooperació, es va fer una sorteig i una festa amb data de 19 d'octubre de 1919. La propietat de les cases era de la cooperativa, la qual no venia res però permetia que els associats visquessin mentre paguessin la quota mensual de soci. Àngel Pla i Josep Caballé foren els primers inquilins que van ocupar les cases. Es va esmentar que la família Saladrigas, pagesos que treballaven les terres, allà tenien diverses propietats. El 24 de desembre de 1917 hi hagué un nou un terratinent, el senyor Josep Borràs i Mir, el qual comprà una finca immensa per poder-la parcel•lar. El 4 de novembre de 1918 vengué una petita part a l'esmentada cooperativa, uns solars al voltant del carrer de la Cooperació. La compra tingué un valor de 17.908 pessetes per un total de 17 solars.


La segona part va fer referència a la toponímia. Alguns noms s'han mantingut mentre que d'altres han canviat o desaparegut. Es va fer clara referència als noms relatius a torrents i rieres: Riera de Sant Andreu, Torrent de la Font de Canyelles, Torrent del Dragó, Torrent de Campanyà (abans Torrent dels Aritjols), Torrent d'en Tissó (abans Torrent d'en Xico). En Tissó era Narcís Saladrigas, apodat "lo Tissó". Tenia dues masies: Ca la Ràbia i Can Tissó.
Interessant fou la història del naixement del carrer del Conveni, el 7 de juny de 1918 quan una sèrie de propietaris del carrer es van reunir i el van crear. Josep Gener i Josep Borràs ho van fer mitjançant un conveni de servitud. Cada propietari feia el seu propi carrer i donava permís als altres propietaris per tal que poguessin circular per allà. Un document del 1991 encara certifica que el carrer del Conveni és privat, propietat dels hereus.
El tercer apartat va fer referència als terratinents, anomenant-se personatges com Narcís Saladrigas, Josep Gener, Josep Borràs, Josep Maria de Nadal i Vilardaga, Pacià Masadas, la família Molins (propietaris de Can Dragó) i la família Plana (propietaris posteriors de Can Dragó), Andreu Ribó i la família Serra, entre d'altres.


En el quart apartat va parlar sobre l'inici del barri de la Prosperitat. Ildefons Aiguavives (hereu del Pacià Masadas) el 1907 vengué uns terrenys a Josep Sunyol i Gros però no parcel·là res sinó que se la vengué el 1916 a Salvador Casals, Miquel Cuberó i Joaquim Valls. Comprà també un terreny als Campanyà. Els Campanyà Capmany eren tres germans, dels quals les dues germanes s'ajuntaren i ho vengueren als tres socis abans esmentats. Dels terrenys del Cogull, el Josep Gener canvià el seu rol de pagès a promotor parcel·lant els seus terrenys de vinya. Ho va fer el 7 de juny de 1918. De la vinya del Romeu, coneguda com la vinya Trempada, el 3 de febrer de 1919 en Josep Borràs va comprar dues parcel·les de terreny. Pla de Fornells va ser una finca de moltes hectàrees. Un dels seus propietaris, Vicenç Domènech la va vendre als senyors Casals, Cuberó i Ponsada el 9 de maig de 1918. Un altre exemple fou el de Lluís Condal, que comprà una finca el 1907 però no parcel·là ni va fer res.


El darrer apartat va ser per parlar del què s'anomenarien "pares" de la Prosperitat: Josep Borràs, Salvador Casals, Miquel Cuberó, Josep Gener, Tomàs Ponsada (?) i Joaquim Valls.
Acabada la xerrada es va passar la paraula al públic per a que fessin comentaris i preguntes. L'acte, del qual tothom va sortir molt satisfet pel caràcter inèdit de la informació aportada i explicada, va acabar amb un fort aplaudiment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada