dissabte, 19 de febrer del 2011

Donacions

La secció de donacions recull, arxiva i conserva tots els materials documentals (correspondència, publicacions, dossiers, fotografies, cartells…) que particulars, institucions, associacions i entitats han anat donant a l'Arxiu. És un fons realment molt heterogeni, i precisament aquesta diversitat és el que li dona el seu gran valor, ja que cadascuna d'elles té identitat pròpia i és una unitat per ella mateixa.
 
Actualment hi ha comptabilitzades setanta-dues donacions, però hi ha una gran quantitat de material documental que per voluntat expressa del donant s'ha incorporat dins de les diferents seccions i no queda com a donació pròpiament. Malgrat tot, per regla general, tots els materials documentals que conformen la donació no es separen.
  
Tant pel que fa a la documentació com a les donacions, el que es pretén fer a curt termini és elaborar un inventari exhaustiu de cadascuna de les carpetes, ja que hi ha una gran quantitat de material documental totalment inèdit, i procedir a la publicació d'un catàleg on aparegui la relació de tot el material documental.