dissabte, 19 de febrer del 2011

Fons fotogràfic

L'arxiu fotogràfic és una de les seccions més conegudes i consultades de l'entitat. Les fotografies procedeixen de donacions de particulars i entitats i de les realitzades pel propi Arxiu com a entitat. Actualment hi ha unes 15000 fotografies, però no és una xifra definitiva, ja que creix contínuament. Entre les donacions destaca l'efectuada pel Kim Manresa i les col·leccions sobre el Mental, el II Cinturó, el barri de Porta, Santa Eulàlia, la Guineueta i Vallbona.
Les fotografies estan organitzades seguint dos criteris:

· les geogràfiques, que es caracteritzen pel predomini del paisatge (fotografies dels barris, Collserola…), ordenades per barris

· les cronològiques, que mostren diferents activitats o actes (fotografies de trobades, conferències, manifestacions, festes, xerrades…)