dissabte, 19 de febrer del 2011

Dossiers

Els dossiers els constitueixen expedients, escrits, o bé un conjunt de documents agrupats sobre un tema o temes amb valor documental o periodístic, que per la seva extensió o tipus d’edició no arriba a esdevenir un llibre. Són també tots aquells documents reelaborats per entitats o particulars (treballs, estudis, monografies, recull d'articles, actes de reunions, congressos…) que hi ha sobre el districte de Nou Barris i altres territoris. S’inclourien també en aquest grup els llibres parcialment fotocopiats i treballs de recerca d’estudiants.

La seva classificació és geogràfica, és a dir, en funció del territori, i distinguiríem els següents apartats: Altres districtes de Barcelona, Barcelona general, Canyelles, Catalunya, Ciutat Meridiana, Collserola, Espanya, Guineueta, Horta, Nou Barris general, Porta, Prosperitat, RENFE-Meridiana, Roquetes, Sant Andreu de Palomar, Santa Eulàlia de Vilapicina, Torre Baró, Torre Llobeta, Trinitat Nova, Turó de la Peira, Vallbona i Verdum. Només hi haurien dues excepcions, que serien els dossiers relatius a la Dona i els inclassificables agrupats en Generals. En funció de les futures adquisicions, aquesta classificació pot variar amb la possibilitat que augmentin els apartats o bé d'altres se'n fussionin, tot depenent de l'àmbit territorial que tractin.


Actualment es compta amb més de 489 dossiers, molts d'ells inèdits. La seva procedència és principalment fruit de les donacions de particulars que els han cedit i dels elaborats per les diverses associacions, entitats i institucions.