dissabte, 19 de febrer del 2011

Revistes i diaris

En l'actualitat hi ha més de 372 entrades, classificades temàticament de la següent manera: entitats cíviques i culturals; entitats comercials; entitats culturals i artístiques; entitats ecologistes; entitats esportives; entitats educatives; entitats oficials; entitats pacifistes; entitats religioses; entitats solidàries; festes majors; moviment associatiu; moviment feminista; partits polítics; sindicats i altres entitats.
Destaquen alguns exemplars del butlletí de l'Ateneu Familiar, Artístic i Cultural (anys trenta); i de Rotllana, amb els articles sobre la història de Nou Barris, escrits per en Francesc Pujol i Martínez.