dissabte, 19 de febrer del 2011

Premsa

Pel que fa al recull de premsa, cal fer esmena de la procedència del fons fins al 1983, ja que bàsicament són fotocòpies d'originals. A partir del 1984, les notícies de premsa sobre Nou Barris es van començar a recollir sistemàticament i són originals; per aquest motiu, el seu volum és força important. La gran quantitat de notícies demostra l'activitat que hi ha als barris i la importància que han anat adquirint progressivament els mitjans de comunicació. A curt termini, tant pel que fa a les revistes com a la premsa, es pretén renovar el sistema de fitxes i informatitzar-ne la consulta.