dissabte, 19 de febrer del 2011

Biblioteca

La biblioteca és un dels primers serveis que es van oferir a l'Arxiu, i el seu fons ha anat augmentant notablement tant a partir de donacions de particulars i entitats com per adquisicions efectuades per part de la nostra entitat. La biblioteca té en l'actualitat un fons que supera els 1755 volums.
 
Pel que fa a la temàtica, aquest fons es pot classificar en llibres relatius a Nou Barris, Barcelona ciutat, Catalunya general i Espanya general. Algunes obres, pel seu elevat valor històric estan especialment protegides i la seva consulta pública és restringida.
  
En els darrers anys s'han donat de baixa aquells exemplars amb una temàtica que res tenia a veure amb el què nosaltres pretenem oferir. A canvi, els números que van quedar vacants es van aprofitar per a cobrir-los amb noves adquisicions. En el futur es preveu eliminar encara més llibres que malgrat el seu interès no aportin res a la temàtica de la qual estem especialitzats. La destinació dels llibres retirats serà donar-los a altres biblioteques per a què tinguin una segona vida i un millor profit que l'actual.
 
La col·lecció local de Nou Barris arriba gairebé als 150 exemplars, entre obres que tracten d'història, de barriades, d'entitats, de personatges o del districte en general. També s'inclourien aquells llibres que fan alguna referència important éncara que estiguessin centrats en altres àmbits.
 
Altres apartats serien els llibres relacionats amb les barriades del districte Sant Andreu (amb més de 40 exemplars), el districte Horta-Guinardó (amb més de 50 exemplars) i el Parc Metropolità de Collserola (amb més de 50 exemplars). Aquests tres espais geogràfics tenen força incidència amb la vida i la història de Nou Barris al tractar-se de territoris veïns, per la qual cosa han merescut estar al costat de la col·lecció local.
   
La resta d'entrades tractarien sobre Barcelona en general, amb temàtiques tant variades com la història dels barris, història general, guies urbanes, guies geogràfiques i històriques, anuaris, estadístiques, memòries, art, cultura, patrimoni, materials educatius, assaigs i literatura sobre la ciutat, entre d'altres apartats definibles. Aquí s'inclourien exemplars de diverses èpoques, des de volums molt antics de principis del segle XX fins als més recents. El resultat és que l'Arxiu disposa d'una de les millors col·leccions de llibres sobre la capital catalana.
   
En menor mesura, altres llibres de la biblioteca tenen a veure amb Catalunya en general i amb la Regió Metropolitana de Barcelona, i també disposem de diccionaris enciclopèdics i lingüístics per a la seva consulta.