dilluns, 8 d’abril del 2013

Arxiu del Moviment Ciutadà

L'Arxiu del Moviment Ciutadà es va crear l'any 1985 a conseqüència d'una important donació d'un particular. El fons ha anat augmentant progressivament amb les diverses aportacions dels socis i col·laboradors.

Actualment aquest fons documental està tancat i no es permet la seva consulta, perquè no existeix una catalogació exhaustiva de tot el material documental i, per tant, el seu control seria impossible. Malgrat tot, davant d'una proposta de recerca i investigació, el Consell Assessor pot valorar la possibilitat de permetre l'accés i la consulta, sempre però sota unes condicions especials.