dilluns, 23 de juny del 2014

EL JOC DE NOU BARRIS, per Joscar

Un aiguaneix de Collserola


La font va ser cedida juntament amb el tros de muntanya que ocupa l’any 1811 a l’Ajuntament de Sant Andreu del Palomar per al seu us públic. Així, l'aigua rajava a la font coneguda amb el mateix nom a la font de la fotografia situada a plaça del Mercadal de Sant Andreu.
L’intens procés de construcció dels anys seixanta del segle passat va deixar colgat de runa el torrent per on baixava l'aigua, alhora que la muntanya es veié fortament afectada.
A quina font ens referim?


a)    Font de la Marquesa

b)    Font dels Caçadors

c)     Font de Canyelles

d)    Font de Santa Eulàlia


La resposta correcta a la pregunta de la setmana passada era la:
d) Camp dels Baturros (res d’estrany si molts dels treballadors nouvinguts que mencionem van venir de l’Aragó).

Aquesta setmana, rècord de participants. Enhorabona a tots ells i elles, tant als qui ho heu encertat com als qui no (el Camp del Ferro estava a la Sagrera i era la zona delimitada pels carrers de Berenguer de Palou, Pare Manyanet (abans la riera d’Horta), les vies del tren (ara carrer de Josep Soldevila) i el carrer…del Camp del Ferro (ferrocarril, evidentment).

3 comentaris: