dijous, 2 de juny del 2016

JUNY. Ciutat Meridiana celebra el seu "1r concurs de cacera de rates"


La insalubritat i la deixadesa que patia el barri de Ciutat Meridiana va arribar a tal extrem que es va produir una forta invasió de rates que corrien lliures per aquells carreres estrets i costeruts. L'anomenada Sección Ciudad Meridiana de l'Asociación de Vecinos de 9 Barrios va escriure una carta a l'alcalde on deia textualment que «debido al peligro constante que supone el creciente número de ratas que existen en el barrio y que, aunque todavía no han conquistado el interior de nuestras casas, conviven con nosotros por las calles a cualquier hora del día, nos permitimos molestar su atención para rogarle que dé las órdenes oportunas para que el Servicio Municipal correspondiente ponga fin a esta situación a la mayor brevedad».

Diari ABC (05/10/1973)

Però davant la inoperància municipal, el veïnat pel seu compte va decidir de celebrar el dilluns 4 de juny de 1973 a les 20:00h. del vespre una cacera popular de rates, amb la participació d'un centenar de persones. S'anuncià que qui cacés l'exemplar més gran rebria un premi. S'assegura que l'afortunat va aconseguir una peça de més de mig quilo de pes i 500 pessetes de compensació. També hagueren dos premis més: un de 250 pessetes i diversos accèssits. Malgrat que l'Ajuntament de Barcelona va intentar frustrar aquesta activitat amb una desratització efectuada la nit abans, allò va resultar insuficient a causa del excés de rosegadors, motiu pel qual es va acabar celebrant el concurs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada