dimarts, 2 de juny de 2015

Participació de l'Arxiu i 9 Barris Acull en el "Taller de gestió i diversitat cultural a Nou Barris"


El passat dijous 28 de maig es va celebrar el “Taller de gestió i diversitat cultural a Nou Barris” al local veí de 9 Barris Acull. Aquesta activitat, especialment dirigida a representants d’associacions i centres culturals de Nou Barris, va tenir també el suport de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris. El taller, davant la necessitat de fomentar valors multiculturals, va tenir el doble objectiu de generar un espai de capacitació sobre la tasca de gestió cultural, i de reflexionar sobre els canvis que reclama el territori local i que estan condicionant el futur en la província catalana.


La direcció va anar a càrrec de la gestora cultural Reina Olga Mendoza Ramírez, veïna de Nou Barris d’origen mexicà. El programa va constar de dos blocs. El primer, que abordava la gestió cultural, tenia com a objectiu  comprendre els conceptes bàsics sobre gestió cultural relacionant-los amb la diversitat cultural a fi de construir una estructura útil en la realitat social que permeti una millor organització i administració de projectes culturals així com la seva eficaç incidència en la societat. Un primer mòdul sobre cultura i societat abordà els conceptes de cultura i les seves apreciacions contemporànies per aproximar-nos a debats com la cultura i identitat, la diversitat i interculturalitat, i la relació de cultura amb altres àmbits. Un segon mòdul sobre gestió cultural i política cultural va tractar conceptes bàsics de les polítiques culturals, administració i gerència cultural. Es va pretendre reflexionar sobre el paper del gestor cultural i la transmissió de propòsits dels seus projectes entre ells, la comunicació artística i cultural, el foment a la creativitat, el consum i la participació de diferents públics, entre d'altres.


El segon bloc, que abordava la diversitat cultural, va tenir com a objectiu el conèixer les propostes que ofereixen els diferents col·lectius, realitzar una anàlisi dels termes de diversitat cultural en els projectes culturals per a reconèixer un enriquiment des de la multiculturalitat així com la seva relació amb les polítiques culturals locals. Un mòdul sobre associacionisme i participació ciutadana va voler obrir un espai per a la presentació de projectes dels directius i membres d'associacions i/o centres culturals assistents, per compartir les seves experiències en la tasca cultural. Un altre mòdul sobre diversitat cultural va voler apropar als participants a la dimensió intercultural per reconèixer la realitat multicultural de Barcelona en els seus aspectes principals. Els assistents van elaborar un pla estratègic projectat en la diversitat cultural.


A través de cadascun dels temes específics que integraven els mòduls, es van abordar els conceptes bàsics i coneixements pràctics dels temes proposats, amb la finalitat de formar una visió integral de la gestió cultural.
El taller va tenir com a convidat especial a Ricard Zapata-Barrero, professor acreditat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director del GRITIM-UPF (Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració) i del Programa de Mestratge en estudi de la immigració, membre de diversos consells assessors del govern, i col·laborador ocasional de la política de mitjans de comunicació i els debats. Les seves línies de recerca es basen amb els problemes contemporanis de la democràcia liberal en contextos de diversitat, especialment la relació entre la democràcia, la ciutadania i la immigració.


Per part de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris va participar el nostre company i col·laborador Ricard Fernández Valentí, el qual va convidar a les persones assistents a una visita guiada per les instal·lacions de la nostra entitat, tot explicant qui érem i què fèiem per tal de donar-nos a conèixer a un públic més ampli. Per part de 9 Barris Acull, la Lourdes Ponsa va fer una petita presentació tot explicant quina funció desenvolupa aquesta entitat com a coordinadora per al foment de la convivència entre gent autòctona i gent nouvinguda.
Aprofitem l’ocasió per donar les gràcies especialment al Ricard Zapata-Barrero per la seva participació i xerrada en el taller, i també al nostre amic Lester Burton d'El Periódico Latino pel reportatge fotogràfic de l’activitat.


Fotos: Lester Burton per a El Periódico Latino. Prohibida la seva reproducció o utilització sense permís previ.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada