dilluns, 5 de juny del 2017

Joan Roca i Albert, director del MUHBA, visita l'Arxiu


El passat diumenge 28 de maig l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris va tenir l'agradable visita al seu local de Via Favència d'en Joan Roca i Albert, director del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) des de l'any 2007. Llicenciat en Geografia, el seu camp d’interès s’ha centrat en l’àmbit de la història urbana i les seves investigacions han girat entorn de la trajectòria social, cultural i urbanística de la ciutat de Barcelona.
La relació entre aquest home i la nostra entitat no és pas actual ni casual sinó que s'inicià ara fa uns cinc anys arrel del projecte de rehabilitació i obertura al públic del castell de Torre Baró. Cal recordar que fou ell qui va encarregar la redacció dels plafons de l'entrada al icònic edifici de Nou barris així com les imatges panoràmiques de 360º des de dalt de la torre, feina feta pels nostres companys Ricard Fernández i Ginés Cuesta, respectivament.


La reunió va tenir lloc a les 11.00 h del matí. A més d'en Joan Roca, va haver l'assistència del Jesús Aguilar, el Josep Maria Babí, el Ginés Cuesta, el Ricard Fernández, l'Arnaldo Gil, la Carmen Ríos, el Jordi Sànchez i l'Antonio Silva. De fet, ja feia temps que havia la intenció de fer una reunió, doncs l'ocasió es va aprofitar per tractar diversos temes i aconseguir vincles de col·laboració i suport. Poc abans de la reunió, en Ginés Cuesta va aprofitar l'ocasió per a ensenyar i explicar detalladament al nostre convidat l'exposició fotogràfica "Les Rambles d'en Ginés i el Pla de l'Os", el qual la va valorar molt positivament tot recomanant que posteriorment pugui fer un recorregut itinerant per donar-la a conèixer donada la qualitat de les imatges.


Un aspecte important que es va parlar en la reunió va ser sobre el patrimoni de l'aigua en general i sobre la Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova en particular. La nostra entitat va expressar especial preocupació sobre l'aturada de les obres de desenterrament del Pont dels Tres Ulls perquè corre perill de degradar-se, així com la manca de voluntat per reprendre les obres de finalització del conjunt patrimonial de l'aigua, inclosos els aqüeductes de Torre Baró. D'altra banda, es va demanar que la Casa de l'Aigua sigui un veritable centre d'interpretació de l'aigua on siguin visitables les instal·lacions subterrànies i es pugui obrir definitivament el túnel que connecta amb el conjunt històric de la Trinitat Vella, gestionat pel MUHBA des del 1995. De fet, en Joan Roca va explicar que s'estan fent negociacions en relació a l'obertura al públic del túnel sota l'avinguda Meridiana per l'interès que pot tenir fer visites als dos conjunts de la Trinitat Nova i la Trinitat Vella.


Un altre tema a tractar fou el patrimoni del districte de Nou Barris en general, tot fent referència als elements que des de l'entitat es consideren de valor però corren risc de desaparèixer per manca d'actuació. Continuant una mica amb el tema patrimonial de l'aigua, es va fer esmena del Rec Comtal, de l'Horta la Ponderosa i de la Granja del Ritz, elements no catalogats ubicats al barri de Vallbona i afectats per projectes urbanístics. En Joan Roca va explicar quina és la situació i funcions del museu i la capacitat d'intervenció que poden tenir en la defensa i preservació del patrimoni. Sovint el MUHBA i l'Ajuntament de Barcelona han xocat en determinats assumptes. Sobre el Rec Comtal va explicar que, malgrat no estar catalogat, l'actual situació i els projectes de rehabilitació i regeneració urbana dels voltants garanteixen la seva conservació.


Posteriorment se li van mostrar els llibres editats per la Col·lecció Favència i els publicats per editorials però escrits pels nostres companys de l'Arxiu. En Joan Roca va quedar sorprès per aquesta feina i va expressar la seva admiració per la voluntat de fer difusió de la memòria històrica de Nou Barris mitjançant llibres i revistes d'edició pròpia. Es va anotar alguns títols que van ser del seu particular interès i va proposar la possibilitat que es poguessin vendre a la llibreria La Central del MUHBA per tal d'ampliar la seva sortida comercial. També es va parlar d'altres temes més secundaris però no per això menys importants i que van servir per posar al dia al director del MUHBA sobre la nostra feina i intencions de treball durant el present curs dedicat a Collserola i l'aigua.


Acabada la reunió, el Joan Roca va fer una visita a les instal·lacions, és a dir, la sala de consulta, la sala de treball i el magatzem de fons documental, fet que li va provocar una agradable impressió per la capacitat de treball que oferim i volum d'informació, molt superior respecte a d'altres centres de documentació particulars i populars de Barcelona. Va marxar molt satisfet per l'experiència i, des d'ara, restem en contacte per possibles col·laboracions que ajudin a catapultar la nostra entitat, difondre la memòria històrica i conservar el patrimoni.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada